Εφαρμογές

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε αρκετά έργα, μικρού ή μεσαίου μεγέθους, ταυτόχρονα.

Εξειδικεύεται σε μία ευρεία γκάμα κατεργασιών, κατασκευών και ανακατασκευών καθώς και επιδιορθώσεων.