Προφίλ

Η ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ είναι εξωστρεφής, στοχεύοντας τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των παραγόμενων προϊόντων, την ταχεία εξυπηρέτηση των πελατών με συνέπεια, τη διατήρηση ανταγωνιστικουκοστους στις υπηρεσίες της και την εξάπλωση στις διεθνείς αγορές.

Από το 2005 και με συνεχή και αμείωτη προσπάθεια, η εταιρία κατάφερε το 2018 να έχει πωλήσεις σε χώρες της Ευρώπης οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 65% του κύκλου εργασιών της.

Η εφαρμογή μακροπρόθεσμου επενδυτικού πλάνου, η διατήρηση της ευελιξίας μέσω της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού, οι ακριβείς χρόνοι παράδοσης, η τεχνική αρτιότητα των προϊόντων και η δέσμευση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, βοηθάει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων και την καθιέρωση της εταιρίας ως αξιόπιστο συνεργάτη.

Η έδρα της εταιρίας είναι σε κομβικό σημείο, με άμεση πρόσβαση σε διεθνή αερολιμένα, δίπλα σε εμπορικό λιμάνι και διασύνδεση με σύγχρονο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι βασικές αρχές της εταιρίας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τους στόχους που αναφέρονταιπαραπάνω και είναι η συνέπεια, η συνεχής βελτίωση, ο επαγγελματισμός και ευελιξία, προσπαθώντας να καταστεί η εταιρία ορόσημο για την εγχώρια και διεθνή βιομηχανία.