Πελάτες

Είναι πολλοί οι τομείς της οικονομίας που μπορούν να εξυπηρετηθούν από την ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ αλλά οι σημαντικότεροι τομείς που η εταιρία μας εξυπηρετεί, στατιστικά, είναι οι ακόλουθοι:

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ανταλλακτικά μέρη μηχανών)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  • ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ