Υπηρεσίες

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε αρκετά έργα, μικρού ή μεσαίου μεγέθους, ταυτόχρονα. Κάποιοι από τους τομείς εργασιών είναι:

1. Kατεργασίες τόρνου και φρέζας σε CNC αλλά και συμβατικές εργαλειομηχανές

2. Επισκευές (κλασικές μηχανουργικές εργασίες)

3. Κατασκευή οδοντωτών τροχών (σε κάθε περίπτωση ισχύουν περιορισμοί) 

 • Ευθύγραμμης η κεκλιμένης οδόντωσης
 • Ρεκτιφιαρισμένης οδόντωσης
 • Πολλαπλών ευθύγραμμης η κεκλιμένης οδόντωσης
 • Κωνικών ευθύγραμμης η ελλικοειδούς οδόντωσης
 • Κορώνες και Ατέρμονες
 • Καδένας
 • Τύπου ψαροκόκκαλο
 • Γραμμαριέρες

4. Kατασκευή και ανακατασκευή αξόνων μέχρι 7m μήκος (υπό περιορισμούς), μέχρι 5,2m άνευ περιορισμό πέραν της διαμέτρου 

 • Ευθύγραμμων
 • Με σφηνότοπο
 • Κοίλων
 • Έκκεντρων
 • Τετράγωνης η εξάγωνης διατομής
 • Εσωτερικού η εξωτερικού πολύσφηνου
 • Φλαντζωτοί

5. Κατασκευή και ανακατασκευή συνδέσμων μετάδοσης κίνησης 

 • Εσωτερικής η εξωτερικής οδόντωσης
 • Με σφηνότοπους
 • Με ενδιάμεση πλάκα
 • Πολλαπλής κίνησης (σταυροί)
 • Φλαντζωτοί
 • Τροχαλίες

6. Κατασκευή και ανακατασκευή εδράνων 

 • Περιστροφικής ολίσθησης
 • Σταθερών φορτίων (δακτύλιοι)
 • Αξονικής ολίσθησης
 • Υποδοχής ρουλεμάν
 • Με επένδυση αντιτριβικών υλικών

7. Κατασκευή και ανακατασκευή υδραυλικών συστημάτων 

 • Αντλίες 
 • Γραναζωτές
 • Εμβολοφόρες
 • Πτερυγιοφόρες
 • Φυγοκεντρικές
 • Υδραυλικοί κινητήρες
 • Υδραυλικοί κύλινδροι απλοί και τηλεσκοπικοί (υπό περιορισμούς)
 • Υδραυλικά χειριστήρια
 • Βαλβίδες – Διανομείς
 • Υδραυλικά εξαρτήματα

8. Μοναδιαία εξαρτήματα

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την κατασκευή βιομηχανικών εξαρτημάτων σε οποιαδήποτε ποσότητα αλλά και σε μοναδιαία εξαρτήματα ανεξαρτήτως τύπου η πολυπλοκότητας και προδιαγραφών του εξαρτήματος.

9. Μεταλλικές κατασκευές διαφόρων τύπων 

 • Μηχανήματα
 • Κοτσαδούρες έλξεως – ωθήσεως
 • Τύμπανα με άξονα
 • Ειδικές δεξαμενές – δοχεία

10. Καλούπια διαφόρων τύπων 

 • Διογκωμένης πολυστερίνης
 • Πλαστικών
 • Κοπής
 • Διαμόρφωσης

11. Θερμικές κατεργασίες χαλύβων (μέσω δικτύου συνεργατών)

12. Επιμεταλλώσεις εξαρτημάτων (μέσω δικτύου συνεργατών)

13. Κοπές με laser (μέσω δικτύου συνεργατών)

14. Κοπές σε παντογράφο και plasma στην έδρα μας