Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ έχουν εφαρμογή και καλύπτουν τις ανάγκες κατασκευής ή επισκευής εξοπλισμού, πολλών και διαφορετικών κλάδων. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς:

• Αυτοκινητοβιομηχανία
• Αεροναυπηγική βιομηχανία
• Αμυντική βιομηχανία
• Βιομηχανία τροφίμων-ποτών
• Φαρμακοβιομηχανία
• Βιομηχανία χημικών
• Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές βιομηχανίες
• Παραγωγή ενέργειας
• Κεραμοποιΐα
• Κλωστοϋφαντουργίες - Εκκοκιστήρια
• Τεχνικές εταιρίες
• Βαρέα οχήματα
• Γεωργικά-αγροτικά εξαρτήματα
• Τηλεπικοινωνίες