Προφίλ

Η ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων ακριβείας και πολυπλοκότητας μέσω κατεργασίας υλικών με εργαλειομηχανές CNC. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί συνέχεια της ατομικής επιχείρησης του Βασιλείου Δ. Ορφανίδη μετά την προσθήκη των υιών του Δημητρίου (MSc in Intelligent Machinery & Artificial Intelligence, BEng in Mechanical Engineering) και Μιχαήλ (MSc in Advanced Manufacturing, BEng in Mechaniccal Engineering).

Με σκοπό την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών-συνεργατών της, η εταιρία έχει αναβαθμιστεί από το 2002 μέχρι σήμερα στους παρακάτω τομείς:

 • Μηχανολογικό εξοπλισμό νεότερων εργαλειομηχανών CNC
 • Συστήματα λογισμικού CAM
 • Εφαρμογή μηχανογράφησης, σχεδιασμού και ελέγχου παραγωγής
 • Δημιουργία τμήματος ποιοτικού ελέγχου
 • Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνθηκών εργασίας
 • Συνεχή κατάρτιση του προσωπικού
 • Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008

Όλες οι παραπάνω βελτιώσεις-επενδύσεις έχουν χρηματοδοτηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ιδία κεφάλαια και μερικό τραπεζικό δανεισμό, χωρίς την επιδότηση από Κοινοτικά ή άλλα κονδύλια.

Η ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ έχει ανανεώσει το πελατολόγιό της στην Ελλάδα και ανέπτυξε εξωστρεφή δραστηριότητα, παρέχοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως:

 • Βιομηχανικός σχεδιασμός
 • Αντίστροφη μηχανολογία (reverse engineering)
 • Επιφανειακές κατεργασίες προστασίας ή καλλωπισμού
 • Θερμικές κατεργασίες
 • Ποιοτικός έλεγχος
 • Συναρμολόγηση
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Επισήμανση εξαρτημάτων (marking)

Σήμερα, η ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ συνεργάζεται με ιδιωτες & επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, επιδεικνύοντας ευελιξία μέσω των γρήγορων ρυθμών ανταπόκρισης στις αιτήσεις-απαιτήσεις των πελατών-συνεργατών της.

Αρχές

Το βασικό τρίπτυχο των αρχών της εταιρίας μας είναι ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και η εμπειρία την οποία εμπλουτίζουμε καθημερινά μέσω της αγάπης μας για το αντικείμενο, συνεχίζοντας μία οικογενειακή παράδοση πολλών δεκαετιών.

Στόχοι

Στόχοι της ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ είναι η συνεχής βελτίωση των ανθρώπων της και κατ' επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και η καθιέρωση του ονόματος της εταιρίας ως συνώνυμο του αξιόπιστου Έλληνα συνεργάτη συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της εγχώριας βιομηχανίας.